Tarnowskie oblicza mody

O akcji

"Tarnowskie oblicza mody” – to hasło najnowszej kampanii wizerunkowej Gemini Park Tarnów, która za zadanie
ma pokazać, że Tarnów jest miastem tętniącym wyjątkowymi ludźmi, osobami znanymi i lubianymi, blisko
związanymi z Tarnowem i tworzącymi to miasto.

nasi partnerzy

ambasadorzy akcji

Zobacz wspólne przedsięwzięcia naszych ambasadorów

jesteśmy w kontakcie