Iwona Socha

BIO

Swoja? edukacje? muzyczna? rozpocze?ła w Pan?stwowej Szkole Muzycznej w Gliwicach. Jest absolwentka? Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie s?piewu solowego prof. Jana Ballarina (dyplom z wyróz?nieniem). W 2002 roku ukon?czyła studia na Wydziale Radiowo-Telewizyjnym Uniwersytetu S?la?skiego im. Krzysztofa Kies?lowskiego w Katowicach. Jest finalistka? i laureatka? krajowych oraz mie?dzynarodowych konkursów wokalnych.

W trakcie swojej dotychczasowej działalnos?ci artystycznej współpracowała z wieloma mistrzami batuty: Mirosławem Jackiem Błaszczykiem, Łukaszem Borowiczem, Massimiliano Caldim, Gabrielem Chmura?, Sławomirem Chrzanowskim, Krzesimirem De?bskim, Maciejem Figasem, Jari Hämäläinenem, Jackiem Kaspszykiem, Kazimierzem Kordem, Jerzym Koskiem, Tadeuszem Kozłowskim,  Marcinem Nałe?cz-Niesiołowskim, Vladimirem Ponkinem, Pawłem Przytockim, Jerzym Salwarowskim, Rubenem Silva?, Andrzejem Straszyn?skim, Piotrem Sułkowskim, Tomaszem Tokarczykiem, Józefem Wiłkomirskim, Tadeuszem Wojciechowskim, Jewgienijem Volynskim, Marekiem Toporowskim oraz wybitnymi rez?yserami, m.in.: Laco Adamikiem, Henrykiem Baranowskim, Maria? Meszaros, Mariuszem Trelin?skim, Waldemarem Zawodzin?skim, Michałem Znanieckim, Giorgio Madia, Włodzimierzem Nurkowskim i Tomaszem Koniną.

W maju 2005 roku, be?da?c studentka? roku dyplomowego, zadebiutowała na scenie Opery S?la?skiej, s?piewaja?c partie? Małgorzaty w „Faus?cie” Charlesa Gounoda (spektakl z jubileuszowej listy obchodów 60-lecia Opery S?la?skiej, z gos?cinnym udziałem Maestro Bogdana Paprockiego).

W swoim repertuarze posiada liczne pies?ni, arie oratoryjne i operowe oraz partie sceniczne. Koncertuje w kraju i za granica? (Austria, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Słowacja) Dokonała takz?e nagran? dla Polskiego Radia oraz Telewizji Polskiej.

Uczestniczyła w wielu Mistrzowskich Kursach Wokalnych, m.in.: Izabeli Kłosin?skiej, Ingrid Kremling, Adama Kruszewskiego, Petera Mury, Jadwigi Roman?skiej, Jolanty Z?murko oraz Teresy Z?ylis-Gary. Regularnie wyste?puje z wie?kszos?cia? krajowych orkiestr filharmonicznych i kameralnych

Współpracuje z wioda?cymi os?rodkami operowymi i operetkowymi w kraju: Teatrem Wielkim - Opera? Narodowa? w Warszawie, Opera? Wrocławska?, Teatrem Wielkim w Łodzi, Opera? S?la?ska? w Bytomiu, a takz?e Mazowieckim Teatrem Muzycznym „Operetka” w Warszawie.

Brała udział w licznych festiwalach muzycznych, m.in.: w VII Mie?dzynarodowym Festiwalu „Operete Kauno Pilyje” (Litwa), Festiwalu Operowym w Bydgoszczy, Mie?dzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej w Gliwicach, Festiwalu „Viva il canto” w Cieszynie, Festiwalu „Bravo Maestro” w Ka?s?nej-Dolnej, 52 Festiwalu Muzycznym w Łańcucie, 18 Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym im. K. Jamroz w Busku-Zdroju, X Jubileuszowym Festiwalu Muzyki Znanej i Nieznanej w Sosnowcu oraz Europejskim Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju i 17 Letnim Festiwalu Opery Krakowskiej ( Zamek Królewski na Wawelu).

Laureatka Teatralnej Nagrody Muzycznej im.Jana Kiepury w kategorii Najlepsza śpiewaczka Operowa 2013.